Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Nghe - viết: Tiếng hò trên sông. Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X