Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Nghe - viết: Tiếng hò trên sông. Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 305

Chưa có thông báo nào