Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X