Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 10: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Giọng quê hương

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 777

Chưa có thông báo nào