Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 10: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Nghe - viết: Quê hương ruột thịt. Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X