Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 10: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Nghe - viết: Quê hương ruột thịt. Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào