Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 10: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Nghe - viết: Quê hương. Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dẫu ngã

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X