Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Ở bài học trước, cô giáo đã hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ. Ở bài học này, cô Kiều Anh sẽ cùng với các con học bài: Chính tả: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê. Chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học trở nên hiệu quả, các con nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X