Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài học này, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X