Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng hô nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy. Các con hãy chú ý lắng nghe cô gióa giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X