Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 213


Chào các con!
Bài giảng hô nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy. Các con hãy chú ý lắng nghe cô gióa giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào