Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng với các con đi vào bài học Tập đọc: Âm thanh thành phố. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X