Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Bộ đội về làng (tiếp theo)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 676


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bộ đội về làng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào