Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Báo cáo kết quả thi đua "Noi gương chú bố đội"

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Báo cáo kết quả thi đua "Noi gương chú bố đội". Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X