Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Báo cáo kết quả thi đua "Noi gương chú bố đội"

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 469

Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Báo cáo kết quả thi đua "Noi gương chú bố đội". Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào