Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bàn tay cô giáo. Vậy bàn tay cô giáo có gì đặc biệt và bàn tay ấy sáng tạo ra những gì? Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X