Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 996


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bàn tay cô giáo. Vậy bàn tay cô giáo có gì đặc biệt và bàn tay ấy sáng tạo ra những gì? Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào