Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 28: THỂ THAO

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 350


Ccá con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ cùng với các con học bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than. Các con hãy chú ý theo dõi, lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào