Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 30: NGÔI NHÀ CHUNG

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi lại những điều cần chú ý nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X