Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 30: NGÔI NHÀ CHUNG

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 275

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi lại những điều cần chú ý nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào