Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 30: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập làm văn: Viết thư

Độ dài: 14 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Viết thư. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ để việc hcọ đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X