Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 31: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Tập đọc: Bài hát trồng cây. Các con hãy cùng cô giáo bước vào bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X