Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 31: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 283

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Tập đọc: Bài hát trồng cây. Các con hãy cùng cô giáo bước vào bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào