Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 34: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X