Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Grammar
  • Past simple
  • Present perfect
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 4.732

Lưu ý: Activity 3, câu số 5 các bạn chỉnh lại đáp án giúp cô là C (have met) nhé

Chưa có thông báo nào