Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 1a,1b,1c
  • Activity 2,3,4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. TRAFFIC

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.940

LƯU Ý: ACTIVITY 1a, CÂU SỐ 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B (SHE RODE HER BIKE AROUND THE LAKE), CÔ BỊ NHẦM MỘT CHÚT SANG PHƯƠNG ÁN C.

Chưa có thông báo nào