Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2,3,4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 4.277

LƯU Ý: PHẦN VOCABULARY 2, CÔ CÓ NHẦM MỘT CHÚT Ở TỪ " DESERT" (SA MẠC), PHÁT ÂM ĐÚNG LÀ : /ˈdez.ɚt/ , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ /dɪˈzɝːt/ NHÉ

Chưa có thông báo nào