Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Will for future prediction
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
 • Posessive pronouns
  • Usage
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Lesson 3. A closer look 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.715

Chưa có thông báo nào