Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
 • Reading
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2,3,4
 • Speaking
  • Facts & opinions
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.515

Chưa có thông báo nào