Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập ôn luyện ngữ âm
  • Ôn luyện và mở rộng từ vựng
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES - TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN

Bài 3: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 593

Chưa có thông báo nào