Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Part 1
  • Part 2: Common words
  • Part 2: Bài tập
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3: PARTY - MỘT BỮA TIỆC

Bài 5: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 329

Chưa có thông báo nào