Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Ôn luyện ngữ pháp
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
  • Luyện tập 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3: PARTY - MỘT BỮA TIỆC

Bài 6: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 439

Chưa có thông báo nào