Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tâp phát âm các từ trong bài học
  • Bài tập ôn luyện ngữ âm
  • 2.1 Tra cứu và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng (1)
  • 2.1 Tra cứu và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng (2)
  • 2.1 Tra cứu và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng (3)
  • 2.1 Tra cứu và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng (4)
  • 2.1 Tra cứu và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng (5)
  • 2.2 Cùng làm bài tập từ vựng
Nhấn để bật tiếng

UNIT 5: ILLITERACY

Bài 9: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 204

Chưa có thông báo nào