Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ngữ pháp trọng điểm bài học
  • Bài tập thực hành 1
  • Bài tập thực hành 2
  • Bài tập thực hành 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 5: ILLITERACY

Bài 10: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 183

Chưa có thông báo nào