Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tra cứu và luyện kỹ năng một số từ quan trọng
  • Bài tập ôn luyện từ vựng 1
  • Bài tập ôn luyện từ vựng 2
  • Bài tập ôn luyện từ vựng 3
  • Bài tập ôn luyện từ vựng 4
Bài 11: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng (p.2) sẽ được mở vào ngày 07/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6: COMPETITIONS - CÁC CUỘC THI

Bài 11: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng (p.2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào