Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Gioi từ trong mệnh đề quan hệ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 10: NATURE IN DANGER - THIÊN NHIÊN BỊ ĐE DỌA

Bài 20: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 218

Chưa có thông báo nào