Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm
  • Ôn luyện từ vựng
  • Tra cứu và luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 12: THE ASIAN GAMES - ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á

Bài 23: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 157

Chưa có thông báo nào