Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm: Tập phát âm
  • Ôn luyện ngữ âm: Bài tập ôn luyện ngữ âm
  • Ôn luyện từ vựng trong bài học
Nhấn để bật tiếng

UNIT 14: RECREATION - GIẢI TRÍ

Bài 27: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 79

Chưa có thông báo nào