Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết ngữ âm
  • Bt ngữ âm 1
  • Bt ngữ âm 2
  • Tra cứu và luyện kỹ năng reading với một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 15: SPACE CONQUEST - CHINH PHỤC KHÔNG GIAN

Bài 29: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 94

Chưa có thông báo nào