Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
 • Các loại tính từ
  • Tính từ ngắn
  • Tính từ dài
  • Các lưu ý
 • Các dạng so sánh
  • So sánh ngang bằng
  • So sánh hơn, so sánh nhất
 • Practice
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. MUSIC AND ARTS

Unit 4. Grammar

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 775

Chưa có thông báo nào