Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
 • Pronunciation
  • Sounds /ʃ/ & /ʒ/
  • Practice with words & sentences
  • Practice exercise
 • Speaking
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. MUSIC AND ARTS

Unit 4. Speaking

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 652

Chưa có thông báo nào