Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Wrap up
  • Wrap up (continued)
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Unit 5. Vocabulary

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 838

Chưa có thông báo nào