Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • New words
  • Sentences
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 14. Freetime Fun (Vocabulary)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 163


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp các từ mới có tỏng Unit 14. Free - time Fun.
- Hướng dẫn cách đặt câu ví dụ với từ đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào