Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Excercise 2
  • Excercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 16. People and Places (Practice)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 145


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp và hướng dẫn làm các dạng bài tập liên quan đến kiến thức ngữ pháp, từ vựng học trong Unit 16. People and Places .
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào