Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5.a
  • Bài 5.b, c
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 10. TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

Bài 05. Dấu hiệu hai góc cùng chắn một cung.

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 626


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Dấu hiệu hai góc cùng chắn một cung.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
GV đính chính Bài giảng:
10:15 (Bài 1): Đang là: \[\widehat {ADE} = \widehat {DCE}\]
Sửa đúng thành: \[\widehat {ADE} = \widehat {ACE}\]

Chưa có thông báo nào