HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết
  • 2. Bài tập
    • Bài 1, 2
    • Bài 3
    • Bài 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Hình học cơ bản

Bài 02. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.301


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào