Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Công thức 1,2
  • 2. Thay đổi các số liệu cùng một đại lượng
  • 3. Nhân vào các số liệu cùng một số
  • 4. Tổng quát và ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

01 - NĂNG LỰC LOGIC TOÁN

010205 - Phương sai và độ lệch chuẩn (2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.903

Chưa có thông báo nào