Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lí thuyết 1
  • 2. Lí thuyết 2
  • 3. Ví dụ 1
  • 4. Ví dụ 2
  • 5. Ví dụ 3
  • 6. Xác suất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

01 - NĂNG LỰC LOGIC TOÁN

010209 - Bảng hai chiều

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.631

Chưa có thông báo nào