Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Quy tắc nhân, quy tắc cộng
  • 2. Ví dụ
  • 3. Bài tập xác suất có điều kiện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

01 - NĂNG LỰC LOGIC TOÁN

010210 - Biểu đồ cây

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.532

Chưa có thông báo nào