Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • Câu hỏi vật lý trong đề thi đánh giá năng lực
  • Năng lực giải quyết vấn đề của vật lý học
  • Phương pháp nghiên cứu vật lý
  • Định luật Coulomb
  • Cách làm việc của vật lý học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030101 - Năng lực giải quyết vấn đề Vật lí học

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 7.113

Chưa có thông báo nào