Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1.Giới thiệu bài học
  • 2. Ví dụ 1
  • 3. Ví dụ 2
  • 3. Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030202 - Câu hỏi ĐGNL phần Hóa học Đại cương

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 5.630

Chưa có thông báo nào