Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Tìm Min-Max của hàm số y = f(x) trên D
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Tìm Min-Max của hàm hợp y = f(x) hoăc y = g(f(x)) trên D
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 4. Các hướng tiếp cận bài toán BĐT, min – max.

Độ dài: 95 phút - Số lượt học 466

Chưa có thông báo nào