Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Hình nón
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Hình cầu
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Hình trụ
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 17. Các bài toán về hình – mặt – khối tròn xoay.

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 91

Chưa có thông báo nào