Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Hình lăng trụ đứng
  • Mở rộng của hình lăng trụ đứng
  • Hình chóp
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 18.1. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (P1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 101

Chưa có thông báo nào