Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 1: Tìm toạ độ điểm M
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Bài toán 2: Viết phương trình đường thẳng - mặt phẳng - mặt cầu
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2 - Ví dụ 3
  • Ví dụ 4 - Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 19.1. Cách viết nhanh phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu (P1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 132

Chưa có thông báo nào