Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 5. Các dạng toán về hàm số mũ – logarit .

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 282

Chưa có thông báo nào