Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Một số kĩ thuật đếm
  • Đếm qua phần bù
  • Chèn
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 11. Các bài toán đếm và tính xác suất của biến cố

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào